Piping

Legg tittekanten på stroffets rettside med overlocksømmen parallelt med stoffets sårside

Still meg gjerne spørsmål