Line2Line

Løsningen var å bruke et av skjørtene fra Line2Line som et utgangspunkt – på denne måten fikk jeg inn livvidden og kunne justere vidden

Still meg gjerne spørsmål