Tula Pink Patchwork Skirt

Sørg for å kjenne etter den beste plasseringen av lommene – er de for høyt oppe blir det en stor belastning på stoffet. For lavt nede og du heiser skjørtet opp og det er ikke avslappende å ha hendene i lommene

Still meg gjerne spørsmål