Overlock

Denne akslen har det ikke godt når det er så mye støv og lo – den skal helst gli uhindret for å kunne skape perfekte sting

Still meg gjerne spørsmål