Skjære strimler

Du kan velge enten å skjære strimlene eller rive dem – om du bruker gamle skjorter er det enklere å skjære pluss at du får utnyttet delene bedre

Still meg gjerne spørsmål