Over- og underdel

Legg over-og underdelen rette mot rette og fest med noen stoffklemmer

Still meg gjerne spørsmål