Rynke

Du rynker kappen ved å øke både stinglengde og differensial til max. Sy og la stoffet glide imellom hendene – det er viktig at du kun fører stoffet, ikke holder for hardt

Still meg gjerne spørsmål