Mønster

På bakstykket valgte jeg å ha et lite “ekko” dvs to hoder av samme figur kommer helt nærme hverandre i sømmen

Still meg gjerne spørsmål