Mending Needle

I mangel av et bedre ord så kaller jeg den “Fiksenålen”. en har en liten krok ytterst og en lås som kan vippes frem og tilbake avhengig av hvor du er i prosessen

Still meg gjerne spørsmål