Rullesøm

Klipp så nærme kanten du kommer, men uten å klippe i selve rullesømmen. På bildet kan du se den fine, men sterke overlapning av start og sluttpunkt på rullesømmen

Still meg gjerne spørsmål