Innstilling

For å sikre at stoff mosaikken ikke rakner ved bruk så kreerte jeg en søm i minnet på maskinen som minner om en håndsydd stikning. Den første sømmen er en sikksakk med stingbredde 1.2 og stinglengde 3.65. Den andre sømmen er en rettsøm med stinglengde 3.55.

Still meg gjerne spørsmål