Legg

Jeg har valgt å kun markere leggene ved hjelp av hakk. Det er superviktig å klippe hakkene til leggene nøyaktig. Mari bruker kalkerpapir og rissehjul i sin veiledning. Dette er et godt alternativ om du er nybeynner.

Still meg gjerne spørsmål