Legg

Jeg justerte litt på omslaget med et par legg for å få det til å legge seg penere. Opprinnelig hadde jeg tenkt å bare folde inn kanten, men besluttet å lage en ekstra kant i stedet noe som resulterte i at omslaget ble litt større enn mønsteret og derfor ikke la seg så pent som jeg ville

Still meg gjerne spørsmål