Rufs

Brokade er et lekkert stoff, men kan gi hodepine om du lar det få overtaket – her ser du hvor rufsete kantene blir om de ikke overkastes

Still meg gjerne spørsmål