Jersey tvillingsnål

Sy alle kanter fra forsiden med en jersey tvillingnål 2,5mm. Guiden/ linjalen hjelper med å holde riktig avstand

Still meg gjerne spørsmål