Line2Line K2227

Med den ekstra stabilisering som vlieselinen gir så vil belegget holde seg like pent etter at vi har vasket kjolen

Still meg gjerne spørsmål