Snorfot #12C

I tillegg til å gi stoffet plass har får vi også muligheten til å flytte nålen i alle poisjoner da åpningen i foten er på hele 9mm

Still meg gjerne spørsmål