Bunnen

Åpne sidesømmen og fold sømsmonnet til hver side – klem sammen som vist på bildet – sy sammen

Still meg gjerne spørsmål