Innstilling

Smart å fortelle maskinen hvilken fot som er montert – da går det ikke så mange nåler i stykker

Still meg gjerne spørsmål