Belegg

Når jeg syr i løstvevde stoffer så er jeg glad for at min maskin har innebygget overtransport – dette hjelper til med å transportere stoffet så det ikke blir små legg når jeg syr

Still meg gjerne spørsmål