1/4-inch fot med ekstra guide

Quilten ble renskåret og arbeidet med å quilte rundt startet – det gikk fint, men jeg passet på å hele tiden “skyve” stoffet inn mot foten så det ikke ville forskyve seg

Still meg gjerne spørsmål