Klippe

Jeg valgte å legge mønsteret så skjørtedelene har samme trådretning som overdelen. Man får et flott fall om deleme ligger på skrå, men dette ville innebære at mitt stoff i tillegg til å være “bråkete” også ville komme på en snei – altså enda mer uro

Still meg gjerne spørsmål