Filtkuler

Jeg har brukt små filtekuler som stjerner. Det kan være litt hardt å få stoppenålen igjennom så en tang og sterk møbeltråd gjør arbeidet lettere

Still meg gjerne spørsmål