Vannløselig stabelisering

Stoffet legges ned i vann og de siste rester av den vannløselige stabeliseringen forsvinner

Still meg gjerne spørsmål