Broderi

Når jeg broderer med kun tråklefunksjonen som holder stoffet på plass så senker jeg hastigheten på maskinen – dermed sikrer jeg at om noe skulle skje så har jeg tid til å reagere

Still meg gjerne spørsmål