Belegg

For å ikke gi meg selv hodepine valgte jeg å ha et sort stoff på baksiden. På den måten unngikk jeg å skulle matche alle stripene

Still meg gjerne spørsmål