Tittekant

Det kan bli litt tykt når alle lagene sys sammen. Om nødvendig kan du justere syfotstrykket litt høyere og lage stingene lengre

Still meg gjerne spørsmål