Oppbygning

Så plutselig kom hodepinen – i mønsteret er det lagt opp til at kryssene skal være i et virvar og litt tilfeldig. Blockene er her lagt så 4 og 4 danner en enhet. En god start, men ikke helt nok

Still meg gjerne spørsmål