Kerteminde klinte

Still bildet sammen med flere bilder og la det inngå i en collage som gir glede i en grå hverdag

Still meg gjerne spørsmål