Campfire Quilt av SuzyQuilts

Mønstreret til quilten kan kjøpes som download – anbefaler å skrive ut mønstreret på papir i stedet for å ha det på pc’en

Still meg gjerne spørsmål