Batikkstoff

Selv batikkstoff har mønster – her hadde jeg kommet til å legge to like stoffer, men i forskjellig farge ved siden av hverandre. Vet ikke om det hadde spilt noen rolle for det ferdige resultatet, men jeg valgte å sprette opp og ta et annet stoff

Still meg gjerne spørsmål