Karina Sloth Hansen

Synes dette bildet gir et fint perspektiv av spennvidden på quiltene som var utstilt på treffet – moderne og tradisjonelle hang side om side

Still meg gjerne spørsmål