Forskjellige trær

Prøv å se om du kan finne forskjellen på disse to trærne – jeg har gjort en liten feil og sydd fra baksiden på den ene og forsiden på den andre. Resultatet er en kraftig vannrett søm på den ene og en finere på den annen

Still meg gjerne spørsmål