Fargerekkefølge

Når du stingsetter så får du mulighet for å velge de trådmerker som du har – dette er en uvurderlig hjelp for å få valgt den riktige nyanse.

Still meg gjerne spørsmål