Paneler

Det er litt vanskelig å beregne hvor mange paneler som går med til rynkingen, men en ting er sikkert – DU VIL IKKE GÅ TOM FOR PANELER NÅR DU RYNKER PÅ OVERLOCKEN – DET ER UMULIG Å SKJØTE….

Still meg gjerne spørsmål