Bernina Designer Plus V8

Blomstens enkle form går hurtig å stingsette i programmet – jeg varierte størrelsen på kronbladene så de ble litt mer tredimeskjonale når de skulle settes sammen

Still meg gjerne spørsmål