Rynkeapparat

Den enkelste måten å rynke mange meter tyll påer å montere et rynkeapparat på symaskinen

Still meg gjerne spørsmål