Bernina Q24

Mønster og prosjekt ble valgt med tanke på at det skulle gå rimelig hurtig – og hva er hurtigere enn å quilte på en longarmmaskin?

Still meg gjerne spørsmål