Applikering

En spiss saks og oppspretter er godt verktøy når du klipper ut de applikerte tallene

Still meg gjerne spørsmål