Applikering

Applikasjons vlieselin – husk å dobbeltsjekke at du har limsiden ned mot stoffets vrangside før du stryker vlieselinen fast

Still meg gjerne spørsmål