Applikering

Det er også strøket fast applikasjons vlieseline på kvadratene – de måler 10x10cm. Her har jeg prøvelagt tallene for å sjekke om noen manglet – og det gjorde det…

Still meg gjerne spørsmål