Konkurranse

En stund trodde jeg at de grønne lappene skulle applikeres på, men de var bare for å holde orden på blokkene

Still meg gjerne spørsmål