Bernina 570

Jeg pleier å sette knappenålsholderen i nærheten når det er mange knappenåler som skal ut av arbeidet – med en enkel bevegelse er nålene ute av stoffet og over på holderen.

Still meg gjerne spørsmål