Rettsømsstingplate

Jeg har en maskin som kan sy 9mm brede sømmer som er gøy når man vil dekorere. Når man skal sy sammen stykkene i en blokk kan nålen skyve stoffet ned i maskinen fordi hullet i stingplaten er for stort. Med et lite hull i stingplaten unngår man dette problemet.

Still meg gjerne spørsmål